Z oblastí

Již se pomalu stalo tradicí, že po letním finále p?ichází podzimní Ozv?ny Porty. Ty letošní se uskute?nily v nov? otev?eném klubu Mlejn v Praze Stod?lkách. P?ed koncertem se sešla rada festivalu Porta, která se za zav?enými dve?mi radila, tak uvidíme co vyradila. Své trumfy p?edstavilo vedení Ústeckého festivalu, a že se trochu podobají t?m ?evnickým je asi dáno tím, že festival Porta je kompaktní celek.

Z Řevnic
Obhajoba starých flák?
Mám desítky a desítky kamarád? a kamarádek za hranicemi naší zem?, p?edevším v zámo?í, na východ i na západ od našeho poledníku. V?tšinu z nich vyhnala beznad?j po vstupu spojeneckých vojsk, následnou vlnu pak dopady normaliza?ního procesu, ale odcházeli i další až v osmdesátých letech. Vybudovali si nové, vesm?s solidní existence a domovy daleko od rodné hroudy. A víte, co si všichni bez výjimky odváželi tehdy s sebou? Písni?ky, ?eské písni?ky...

Z Řevnic
Zvuk hrál na Portě prim
Řevnický portovní amfiteátr zvučil zkušený Robert Hüttl z Českých Budějovic už potřetí, ale s Portou spolupracuje vlastně už nějakých čtrnáct roků. Od paralelních scén ještě v plzeňském areálu či v dobách jihlavské Porty až po hlavní scénu v Řevnicích.

Z Řevnic
Názor poroty na páte?ní sout?ž
Dostala jsem, coby amatér, za úkol napsat ohlédnutí za páte?ním sout?žním ve?erem. T?žko mluvit za zbývající ?leny poroty, hlavn? i z toho d?vodu, že chlapi se neradi sv??ují. To je výsada slabšího pohlaví. A vzhledem k tomu, že letos je slabší pohlaví v ?ele poroty, dovolím si napsat sv?j názor.