Z oblastí

Spolkový důmV roce 2011 přivítají pořadatele i interprety Oblastního kola PORTA pro region Vysočina nové prostory Spolkového domu ve Vlásenici u Kamenice nad Lipou. Po prvotních jednáních se starostou Vlásenice panem Milanem Houškou jsme se shodli, že tento nový kulturní stánek bude pro nás, tedy pořadateleto pravé.  Přinášíme vám několik fotografií exteriéru a interiéru.

Z oblastí

Epy de myeSoutěžícími velmi oblíbené podorlické kolo Porty se uskuteční 5.března v ABC klubu Na Olšinkách v Pardubicích (vedle městských lázní), jako součást festivalu Pardubická folková noc. Nově bude užívat označení "Východočeské oblastní kolo Porty".

Z Řevnic

?evnice Na stránkách Porty jste si v posledních dnech mohli koupit permanentní vstupenky na ?NF do ?evnic. Vstupenky za zvýhodn?nou cenu budou k dispozici i dále, i když za jiných podmínek, p?esto stále výhodn?. Mimo p?edprodeje internetového jsou letos p?ipraveny p?edprodeje vstupenek, kde budete moci zakoupit vstupenky ve st?edních, jižních a západních ?echách.

Z oblastí

PortyV Zaje?ov? prvním oblastním kolem za?íná 45. ro?ník Porty, který letos bude mít sv?j vrchol poslední ?ervnový víkend v ?evnicích. V tuto chvíli je do sout?že p?ihlášeno tém?? 50 sout?žících a každým dnem p?ibývají nové p?ihlášky.
Prohlédn?te si termíny a místa konání oblastních kol, t?eba vás n?který z nich zláká...