Z oblastí

Porta v KolíněKolín, Staré lázně, sobota 2.dubna, 15:00 hodin. Putovní zvukař Porty Pája Jindrák zahučel do odposlechů „jdeme ven“ a plzeňská skupina Alternativa hrábla do strun. Polabská Porta 2011 se odpíchla ze startovního bloku.

 

Z Řevnic

Sázení strom?Akce „Zasa? strom, a? máš kyslík na zpívání“ 2011, se odehrála bez fanfár a bez p?est?ihávání slavnostních pásek. Ale bylo to v rámci Porty v ?evnicích již po ?tvrté a zase ve jménu strom? a dobrovolnosti...
Tentokrát se jednalo p?edevším o buky, pro které pan lesník Honza Lojda p?ipravil p?knou mýtinku, a samoz?ejm? ty správné buky pro lesní oblast 7.  Tentokrát jsme ale ješt? k buk?m dostali dar od  pana Ing. Romana Machá?ka, vedoucího odd?lení zem?d?lství a lesnictví krajského ú?adu St?edo?eského kraje.  A to obnášelo na 300 borovic lesních, n?jaké ty mod?íny a smr?ky. Prost? stromková hitparáda.

Z oblastí

MarienDíky, díky, díky, díky, díky.....všem a za vše!
Byl to hokus pokus a povedlo se to, především díky souhře několika jevů: nadšení několika lidí v našem okolí, ochotě našich muzikantských přátel a kamarádů přijet zahrát za hubičku,  úsměvné organizační opoře skryté v hustém Soptíkově vousu, neuvěřitelné výdrži zvukařských manželů Toupalových a Páji Nováka, také díky asistenci Portou protřelých manželů Němcových, do rána sejšnujícím bláznům, tolerantnosti a podpoře našich manželek a partnerek.... a hlavně díky přítomnosti více než dvou set diváků při večerním defilé, přestože v Pardubicích nevyšel ani jeden plakát! Věru nečekaná odměna.

Z oblastí

Duo ChancePouze jediného reprezentanta mohli letos Jihočeši poslat do interpretační soutěže republikového finále Porty v Řevnicích. Oblastní kolo v Soběslavi, které se konalo dva dny před nástupem kalendářního jara, tak vyslalo do Řevnic mladé Duo Chance z Veselí nad Lužnicí, které zahrnuje  Jiřího Tomana, jinak kytaristu folkové skupiny Bonsai č.3, a  Lenku Martinů.