František HackerMuzikant František Hacker založil v roce 1963 skupinu KTO. Ú?inkoval doma i v zahrani?í. Od roku 1972 koncertovala skupina spole?n? s Waldemarem Matuškou v Evrop?, Kanad? a USA.

Řadu let navštěvoval desítky metropolí i velkých měst a mnoho festivalů, z toho čtyřikrát se účastnil celosvětových festivalů v Nashville v USA. Pod jeho vedením nahrála skupina KTO stovky titulů u gramofonových společností.

Jejich písničky se hrají do dnešních dnů. Od založení je stále vedoucím a aranžérem. Je autorem písní, hlavně pro děti.


Zdroj foto: Senior Prix

František Hacker