Z Řevnic

Porta Řevnice 2011Tradice je to nejdůležitější co festival Porta má. A k této tradici patří tradičně skvělá muzika ve stylu folk, country a trampské hudby a už zase tradičně tyto hranice žánrů jemně překračuje. A právě proto může tento romantický festival zářit na festivalové obloze mezi dalšími festivaly.

Z Řevnic

Porta ŘevnicePátý rok v Řevnicích je malé jubileum a hosté letošní Porty jsou zárukou, že se bude oslavovat v dobré společnosti. V Čechách je spousta zajímavých festivalů ale Porta je jen jedna. Předprodej vstupenek a  ohlasy na hosty letošní Porty jsou velmi potěšující.
A dá se říct, že Porta opět našla svoji tvář a stala se bonbónkem mezi ostatními festivaly s přívlastky romantická, krásná, neopakovatelná, kamarádská, sympatická, a taky voňavá.
Opravdu to pod borovicemi lesního divadla voní …

Z Řevnic

Quanti minorisLetos poprvé jsme na Portě nebyli jako soutěžící. Důvodů bylo několik, ale asi ten nejdůležitější byl ten, že mi někdo napsal něco v tom smyslu, že dvě Porty už stačily a že už tam nemám v mým věku opruzovat a nechat to mladším. Asi na tom něco bude.

Z Řevnic

porotaMotto:
Na otázku - Co poradíš mladým muzikantům, než se přihlásí do jakékoli soutěže? - odpovídá Víťa Troníček (Marien): Co poradím? Aby to soutěžení nebrali vážně a aby se na tu soutěž zašli nejprve podívat jako diváci. Mnoho začínajících nemá vůbec ponětí o úrovni, jaké musí interpret dosáhnout, aby uspěl. A následné rozčarování z prvotního neúspěchu už otrávilo mnoho nadšenců, kterým chyběla vytrvalost. A největší soutěží je hraní mimo soutěže.

Z Řevnic


Hudební dílny v Lesním divadle v ?evnicích za?nou v sobotu 25. 6. od 11:00 hod.Porta je a z?stane festivalem muziky pro nejširší dav hudebník?. Letos se o postup do národního finále utkalo skoro 200 skupin z ?ad t?ch, kte?í ješt? nepat?í k profesionál?m. Protože je ale u nás muzikant? mnohem v?tší rodina, snažím se s dramaturgií už pár let pohnout sm?rem k t?m, kte?í se t?eba ješt? zdráhají vystoupit na jevišt?. Vždy? i pro nás p?ed 30 lety bylo zážitkem zahrát si mimo scénu s t?mi, které jsme obdivovali. Mimo sout?ž a jevišt?.

© 2018 Porta